Årsmöte 2024-02-20 kl 18:30

Plats: Björkskatans Pizzeria (centrum)

Vi bjuder på valfri pizza och alkoholfri dryck.

Mötesagenda

 1.  Årsmötets öppnande
 2.      Fråga om mötet behöriga utlysande
 3.      Val av mötespresidium
  1. Val av ordförande för mötet
  1. Val av sekreterare för mötet
  1. Val av rösträknare för mötet
  1. Val av två protokolljusterare för mötet
 1.  Behandling av verksamhetsberättelsen
 2. Behandling av resultat- och balansräkningen
 3. Behandling av revisionsberättelsen
 4. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 5. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 6. Fastställande av antalet styrelseledamöter (minst 3st)
 7. Beslut om omkostnadsersättning för 2021
 8. Val av ordförande för 1 år
 9. Val av styrelseledamot för 2 år respektive 1 år
 10. Val av styrelsesuppleanter för 1 år (2 st)
 11. Val av revisorer och revisorsuppleanter för 1 år
 12. Val av valberedning för 1 år (2 st)
 13.  Faställande av årsavgiften för 2021
 14.  Övriga frågor
 15.   Mötets avslutning

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Vänta ...