Kanalsökning kan behövas för några – har det visat sig.

Vissa TV-apparater betoene på ålder kan behöva omsökning. Bytet av signallering gäller det markbundna nätet dvs SVT, TV4 och Kanal 6. Kanal 6 är numera kodad. TV4 SD är numera nedlagt och ersätts av Tv4HD. Denna omläggning är riktäckande och ligget utanför Soldyrkarens möjlighet att undvika. Även Terracom som beslutat och genomfört omläggningen har varnat […]

Påminnelse 19/10

Glöm inte den stora omläggningen i morgon 19/10. Ni har säkert noterat att detta gäller hela Sverige och inte är unikt för oss. Det kommer att vara stora störningar i morgon från morgonen.