HD-TV

Hög upplösning

HDTV är en förkortning för High Definition Television – alltså TV med hög upplösning – och ger en betydligt skarpare och mer innehållsrik bild än vad som är möjligt med standard-TV (förkortas SDTV, Standard Definition Television).

HDTV är inte digital-TV

HDTV är inte samma sak som digital-TV (även om HDTV-sändningen är digital) utan man bör hellre se det som att övergången från analog- till digital-TV är ett stort steg sändningsmässigt men ett mindre steg rent upplevelsemässigt för tittarna, medan övergången från digital-TV till HDTV är ett litet steg sändningsmässigt men ett jättekliv upplevelsemässigt för tittarna.

SDTV kontra HDTV

Den största skillnaden mellan SDTV (analog eller digital) och HDTV är att upplösningen är betydligt högre. Om man drar en parallell till digitalkamerornas värld så har SDTV en upplösning på maximalt 0,4 megapixel medan HDTV har en upplösning på 0,9-2 megapixel. När det gäller ljudet så finns stöd för såväl stereo- som flerkanalsformat – som exempelvis Dolby Digital 5.1

SDTV

SDTV – Vårt TV-system, PAL, visar 25 bildrutor i sekunden, men varje bildruta består egentligen av två sammanflätade (interlaced) halva bildrutor – en som innehåller alla udda linjer och en med alla jämna linjer. En TV visar alltså 50 halva bildrutor per sekund, med en interlaced signal. Bilden är i 4:3-format och upplösningen 720×576 pixlar.

HDTV 720p

720p är benämningen på en progressiv HDTV-signal där bildens alla linjer visas samtidigt – det visas alltså 50 hela bildrutor per sekund. Med progressiv signal kan man få en betydligt stabilare och lugnare bild – som också är enklare/effektivare att komprimera än en interlaced signal. Bilden är i

16:9-format och upplösningen är 1280×720 pixlar.

HDTV 1080i

1080i är benämningen på en interlaced HDTV-signal i 16:9-format med 1920×1080 pixlars upplösning.

720p kontra 1080i

1080i har alltså ännu högre upplösning än 720p men signalen är interlaced istället för progressiv. Vilken av de två olika HDTV-signalerna som är bäst tvistas det om, men enkelt uttryckt kan man säga att 720p lämpar sig bäst för bilder med mycket rörelse (eftersom en progressiv signal är ”lika skarp” vid rörelser som vid stillbilder) medan 1080i lämpar sig bäst för bilder med mindre rörelse (eftersom en interlaced signal i regel ”blir mindre skarp” när bilden rör sig).

För mer information och senaste nytt, använd följande länk.

www.hdtvforum.nu