Liten omläggning

Innan mars utgång måste vi lägga om några fåtal kanaler som de flesta är betalkanaler; TV4 Stars HD, TV4 Sport Live 1 HD, TV4 Fotboll HD, TV4 Tennis HD samt National Geographics. Kan eventuellt kräva omsökning.