Årsmöte 2021-02-15

Årets årmöte kommer att hållas via webbmöte. Länk och instruktioner kommeratt meddelas. Dagordning vid årsmötet för Soldyrkaren 2021-02-15      Årsmötets öppnande     Fråga om mötet behöriga utlysande     Val av mötespresidiumVal av ordförande för mötetVal av sekreterare för mötetVal av rösträknare för mötetVal av två protokolljusterare för mötet Behandling av verksamhetsberättelsenBehandling av resultat- och balansräkningenBehandling av revisionsberättelsenBeslut om fastställande av resultat- […]