Kanalsökning kan behövas för några – har det visat sig.

Vissa TV-apparater betoene på ålder kan behöva omsökning. Bytet av signallering gäller det markbundna nätet dvs SVT, TV4 och Kanal 6. Kanal 6 är numera kodad. TV4 SD är numera nedlagt och ersätts av Tv4HD. Denna omläggning är riktäckande och ligget utanför Soldyrkarens möjlighet att undvika. Även Terracom som beslutat och genomfört omläggningen har varnat […]

Påminnelse 19/10

Glöm inte den stora omläggningen i morgon 19/10. Ni har säkert noterat att detta gäller hela Sverige och inte är unikt för oss. Det kommer att vara stora störningar i morgon från morgonen.

Kabelbrott

Vi fick tyvärr ett omfattande kabelbrott under tisdag 14/9. En avgrävning som inte föregicks av utsättning eller örfrågan på Ledningskollen. Kablarna, två stycken huvudkablar ska lagas 15/9. Vi beklagar avbrottet.

Stor omläggning 19/10 2021

I september 2020 beslutade Myndigheten för press, radio och TV (MPRT) att alla programtjänster (tv-kanaler) i marknätets mux 2 och 3 skall övergå till att nyttja den mer effektivare komprirneringstekniken MPEG4. Enligt uppdaterade sändningsvillkor skall berörda programtjänster börja använda MPEG4-tekniken senast den 19 oktober 2021. Behov av kanalsökning/ominstallation Många kanaler kommer att vara släckta 18:e […]

Årsmöte 2021-02-15 18:30

Årets årmöte kommer att hållas via ZOOM. Länk till mötet: https://zoom.us/j/96080461477?pwd=aGltRVR0Z3BrdEs2ZmdkSzZCTmVHZz09 Du kan använda datorn eller en smartphone. I en smartphone kan du ladda ner Zoomappen. Dagordning vid årsmötet för Soldyrkaren 2021-02-15      Årsmötets öppnande     Fråga om mötet behöriga utlysande     Val av mötespresidiumVal av ordförande för mötetVal av sekreterare för mötetVal av rösträknare för mötetVal av två protokolljusterare […]