Stor omläggning 18-19/5 2021

I september 2020 beslutade Myndigheten för press, radio och TV (MPRT) att alla programtjänster (tv-kanaler) i marknätets mux 2 och 3 skall övergå till att nyttja den mer effektivare komprirneringstekniken MPEG4. Enligt uppdaterade sändningsvillkor skall berörda programtjänster börja använda MPEG4-tekniken senast den 31 maj 2021. Behov av kanalsökning/ominstallation Många kanaler kommer att vara släckta 18:e […]

Årsmöte 2021-02-15 18:30

Årets årmöte kommer att hållas via ZOOM. Länk till mötet: https://zoom.us/j/96080461477?pwd=aGltRVR0Z3BrdEs2ZmdkSzZCTmVHZz09 Du kan använda datorn eller en smartphone. I en smartphone kan du ladda ner Zoomappen. Dagordning vid årsmötet för Soldyrkaren 2021-02-15      Årsmötets öppnande     Fråga om mötet behöriga utlysande     Val av mötespresidiumVal av ordförande för mötetVal av sekreterare för mötetVal av rösträknare för mötetVal av två protokolljusterare […]