Kallelse till årsmöte 2023

Måndag 27:e februari 18:30 Björkskatans Pizzeria Föreningen bjuder på Pizza med alkoholfri dryck till de medlemmar som kommer. Dagordning vid årsmötet för Soldyrkaren 2023-02-27 1.   Årsmötets öppnande 2.   Fråga om mötet behöriga utlysande 3.          Val av ordförande för mötet Val av sekreterare för mötet Val av rösträknare för mötet Val av två protokolljusterare för mötet 4.     […]