Årsmöte 2024-02-20 kl 18:30

Plats: Björkskatans Pizzeria (centrum) Vi bjuder på valfri pizza och alkoholfri dryck. Mötesagenda  Årsmötets öppnande     Fråga om mötet behöriga utlysande     Val av mötespresidiumVal av ordförande för mötetVal av sekreterare för mötetVal av rösträknare för mötetVal av två protokolljusterare för mötet  Behandling av verksamhetsberättelsenBehandling av resultat- och balansräkningenBehandling av revisionsberättelsenBeslut om fastställande av resultat- och balansräkningBeslut om ansvarsfrihet […]