Driftavbrott – Åska 22/6 -23

Av tre utgående huvudledningar verkar två vara utslagna. Den mot västra Lulsundet (Midsommar-, Vårvägen etc) samt området runt Boskatavägen. Vi vet inte var det gått sönder av åskan och vi kan inte göra något förrän på måndag. 26/6. Beklagar verkligen. 28/6: De flesta skadorna ska vara åtgärdade. Meddela om ni ännu har störningar

Avgrävning 2023-06-01 – Klart!

Vi noterar att vägbygget på Bensbyvägen har grävt av vår kabel som går till Västra Lulsundet (Vårvägen, Midsommarvägen, Batterivägen, Majorsgatan mfl). Reperatör på väg. Tills detta är klart har vi stängt signalen till östra Lulundet. Färdigt cirka 10:30.