Kallelse till årsmöte 2023

Måndag 27:e februari 18:30 Björkskatans Pizzeria

Föreningen bjuder på Pizza med alkoholfri dryck till de medlemmar som kommer.

Dagordning vid årsmötet för Soldyrkaren 2023-02-27

1.   Årsmötets öppnande

2.   Fråga om mötet behöriga utlysande

3.         

  • Val av ordförande för mötet
  • Val av sekreterare för mötet
  • Val av rösträknare för mötet
  • Val av två protokolljusterare för mötet

4.      

  • Behandling av verksamhetsberättelsen
  •   Behandling av resultat- och balansräkningen
  • Behandling av revisionsberättelsen

5.     Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

6.     Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

7.     Fastställande av antalet styrelseledamöter (minst 3st)

8.     Beslut om omkostnadsersättning för 2023

9.     Val av ordförande för 1 år

10. Val av styrelseledamot för 2 år respektive 1 år

11. Val av styrelsesuppleanter för 1 år (2 st)

12. Val av revisorer och revisorsuppleanter för 1 år

13. Val av valberedning för 1 år (2 st)

14. Faställande av årsavgiften för 2023

15. Övriga frågor

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Vänta ...