Årsmöte 2021-02-15 18:30

Årets årmöte kommer att hållas via ZOOM. Länk till mötet:

https://zoom.us/j/96080461477?pwd=aGltRVR0Z3BrdEs2ZmdkSzZCTmVHZz09

Du kan använda datorn eller en smartphone. I en smartphone kan du ladda ner Zoomappen.

Dagordning vid årsmötet för Soldyrkaren 2021-02-15

 1.      Årsmötets öppnande
 2.      Fråga om mötet behöriga utlysande
 3.      Val av mötespresidium
  • Val av ordförande för mötet
  • Val av sekreterare för mötet
  • Val av rösträknare för mötet
  • Val av två protokolljusterare för mötet
 4.  Behandling av verksamhetsberättelsen
 5. Behandling av resultat- och balansräkningen
 6. Behandling av revisionsberättelsen
 7. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter (minst 3st)
 10. Beslut om omkostnadsersättning för 2021
 11. Val av ordförande för 1 år
 12. Val av styrelseledamot för 2 år respektive 1 år
 13. Val av styrelsesuppleanter för 1 år (2 st)
 14. Val av revisorer och revisorsuppleanter för 1 år
 15. Val av valberedning för 1 år (2 st)
 16.  Faställande av årsavgiften för 2021
 17.  Övriga frågor
 18.   Mötets avslutning

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Vänta ...