Kallelse till årsmöte 2023

Måndag 27:e februari 18:30 Björkskatans Pizzeria Föreningen bjuder på Pizza med alkoholfri dryck till de medlemmar som kommer. Dagordning vid årsmötet för Soldyrkaren 2023-02-27 1.   Årsmötets öppnande 2.   Fråga om mötet behöriga utlysande 3.          Val av ordförande för mötet Val av sekreterare för mötet Val av rösträknare för mötet Val av två protokolljusterare för mötet 4.     […]

TV6

ÄNTLIGEN är 6:an fixad. Vi har bytt mottagare och frekvens, till 370 MHz så ni måste kanske söka om. Kolla först om ni ser kanalen. Felet var en mottagare som skickade ut en liten för svag signal som gjorde att vissa kunde se perfekt och vissa med pixlighet och vissa inte alls. Så var det […]

Kanalsökning kan behövas för några – har det visat sig.

Vissa TV-apparater betoene på ålder kan behöva omsökning. Bytet av signallering gäller det markbundna nätet dvs SVT, TV4 och Kanal 6. Kanal 6 är numera kodad. TV4 SD är numera nedlagt och ersätts av Tv4HD. Denna omläggning är riktäckande och ligget utanför Soldyrkarens möjlighet att undvika. Även Terracom som beslutat och genomfört omläggningen har varnat […]

Påminnelse 19/10

Glöm inte den stora omläggningen i morgon 19/10. Ni har säkert noterat att detta gäller hela Sverige och inte är unikt för oss. Det kommer att vara stora störningar i morgon från morgonen.

Kabelbrott

Vi fick tyvärr ett omfattande kabelbrott under tisdag 14/9. En avgrävning som inte föregicks av utsättning eller örfrågan på Ledningskollen. Kablarna, två stycken huvudkablar ska lagas 15/9. Vi beklagar avbrottet.

Stor omläggning 19/10 2021

I september 2020 beslutade Myndigheten för press, radio och TV (MPRT) att alla programtjänster (tv-kanaler) i marknätets mux 2 och 3 skall övergå till att nyttja den mer effektivare komprirneringstekniken MPEG4. Enligt uppdaterade sändningsvillkor skall berörda programtjänster börja använda MPEG4-tekniken senast den 19 oktober 2021. Behov av kanalsökning/ominstallation Många kanaler kommer att vara släckta 18:e […]