Stor omläggning 18-19/5

I september 2020 beslutade Myndigheten för press, radio och TV (MPRT) att alla programtjänster (tv-kanaler) i marknätets mux 2 och 3 skall övergå till att nyttja den mer effektivare komprirneringstekniken MPEG4.

Enligt uppdaterade sändningsvillkor skall berörda programtjänster börja använda MPEG4-tekniken senast den 31 maj 2021.

Behov av kanalsökning/ominstallation

Många kanaler kommer att vara släckta 18:e och 19:e maj. Tittarna kan behöva göra en kanalsökning/ominstallation på sin TV-mottagare för att få fortsatt tillgång till alla tv-kanalerna efter genomförd omläggning.

Rekommendationen är att göra en kanalsökning/ominstallation efter kl. 18:00 19/5