Stor omläggning 19/10 2021

I september 2020 beslutade Myndigheten för press, radio och TV (MPRT) att alla programtjänster (tv-kanaler) i marknätets mux 2 och 3 skall övergå till att nyttja den mer effektivare komprirneringstekniken MPEG4. Enligt uppdaterade sändningsvillkor skall berörda programtjänster börja använda MPEG4-tekniken senast den 19 oktober 2021. Behov av kanalsökning/ominstallation Många kanaler kommer att vara släckta 18:e […]