Påminnelse 19/10

Glöm inte den stora omläggningen i morgon 19/10. Ni har säkert noterat att detta gäller hela Sverige och inte är unikt för oss. Det kommer att vara stora störningar i morgon från morgonen.

Kabelbrott

Vi fick tyvärr ett omfattande kabelbrott under tisdag 14/9. En avgrävning som inte föregicks av utsättning eller örfrågan på Ledningskollen. Kablarna, två stycken huvudkablar ska lagas 15/9. Vi beklagar avbrottet.

Stor omläggning 19/10 2021

I september 2020 beslutade Myndigheten för press, radio och TV (MPRT) att alla programtjänster (tv-kanaler) i marknätets mux 2 och 3 skall övergå till att nyttja den mer effektivare komprirneringstekniken MPEG4. Enligt uppdaterade sändningsvillkor skall berörda programtjänster börja använda MPEG4-tekniken senast den 19 oktober 2021. Behov av kanalsökning/ominstallation Många kanaler kommer att vara släckta 18:e […]

Årsmöte 2021-02-15 18:30

Årets årmöte kommer att hållas via ZOOM. Länk till mötet: https://zoom.us/j/96080461477?pwd=aGltRVR0Z3BrdEs2ZmdkSzZCTmVHZz09 Du kan använda datorn eller en smartphone. I en smartphone kan du ladda ner Zoomappen. Dagordning vid årsmötet för Soldyrkaren 2021-02-15      Årsmötets öppnande     Fråga om mötet behöriga utlysande     Val av mötespresidiumVal av ordförande för mötetVal av sekreterare för mötetVal av rösträknare för mötetVal av två protokolljusterare […]